Chào mừng đến với Lớp văn bằng 2 Kế Toán

 

  • Tài liệu môn Kiểm toán Thầy Minh Vương:

 

                            https://www.mediafire.com/?2ivjn7irfq6tdkj

  • Tài liệu môn Kế toán tài chính 3 của Cô  Trần Tuyết Thanh:

                          https://sites.google.com/site/kttaichinh003/